Eet-& Dieetadvies

Kostendekkend?

Dieetadvisering zit in het basispakket  van alle ziektekostenverzekeraars voor 3 uur per kalenderjaar. Hierbij wordt het eigen risico verrekend. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico en wordt dieetadvisering voor 100% vergoed.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden via een aanvullende verzekering extra behandeluren boven op de 3 uur uit de basisverzekering. Dit is een 100% vergoeding. Om te weten hoeveel uw zorgverzekeraar extra vergoed, is het verstandig om uw eigen polisvoorwaarden na te kijken. Diëtistenpraktijk Marike ten Oever heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Het tarief wordt door de zorgverzekeraar vastgesteld. Het reguliere te declareren bedrag is afhankelijk per zorgverzekeraar: € 16,25 – 17,77 per kwartier. Dit wordt rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Intake   consult:  60 – 75 min. (+ 15 min. = eenmalige administratiekosten,  excl. opstellen dagmenu)

Vervolg consult:  30 – 45 min.

Indien u verhinderd bent, dan graag 24 uur van te voren afmelden. Bij no shows of een te late afmelding zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Ketenzorgthoon-logo

Bij dieetadvisering voor chronische indicaties als Diabetes Type 2, COPD (longaandoening) en CVRM (verhoogd risico op hart-& vaatziekten) komt u mogelijk in aanmerking voor de ketenzorg.

Bij ketenzorg zijn er contractuele afspraken gemaakt tussen de diëtist en de huisarts ten behoeve van het leveren van kwalitatief goede zorg. Het is bij ketenzorg wettelijk geregeld dat het eigen risico niet wordt aangesproken. Voor de ketenzorg is een verwijzing van uw (huis)arts noodzakelijk