Eet-& Dieetadvies

Kwaliteit

Diëtist is een beschermd beroep en heeft een 4 jarige HBO opleiding Voeding & Dietetiek met succes afgerond.

Marike ten Oever is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) met nr. 99908315389. Zie link: https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/pagina/kpsticker.aspx?Id=50DD97EA-9393-4184-B014-4D7CCDED241D

Door het bijhouden van literatuur en het volgen van bijscholingen en cursussen houdt Marike ten Oever haar kennis op niveau

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie

Diëtistenpraktijk Marike ten Oever levert zorggegevens aan het NIVEL. Met die gegevens wordt onderzoek gedaan om de gezondheid en gezondheidszorg in Nederland te verbeteren.

Verwijzing naar een diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek staat op welk moment welke voedingszorg geschikt is.

Deze praktijk werkt samen met Qualivieuw. Uit Cliënttevredenheidsonderzoek is gebleken dat deze praktijk een waardering heeft behaald van 9,0

Score Qualiview 2021

Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit met de diëtist te bespreken. Zie hiervoor ook de folder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten” Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl

logo-nvd-nieuwkwaliteitsregister-logologo-nivellogo_Artsenwijzer_in_JPG